You are here

 

They say the position of the stars at birth will determines a person's characters. How and why are questions
still unanswered. But, whatever the reasons, each of us still holds our future in our own hands.

ว่ากันว่าดวงดาวประจำราศีเกิดนั้นสามารถบอกนิสัยของบุคคลนั้นได้ แม้จะไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ แต่ไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไร
อนาคตของเด็กๆแต่ละคนนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องกำหนดด้วยตนเอง


Capricorn : December 22 – January 20

Children born under the sign Capricorn are the most responsible of any zodiac sign. This is because they are strongly influenced by Saturn, the star of discipline and austerity. The Goat is the symbol for Capricorn, and its prime element is Earth, which is characterized by confidence and honesty. As they get older, they will become even more organized. This means, as adults, they will find success in professions that require lots of responsibility and concern for detail like engineering or architecture.ราศีมังกร : 22 ธันวาคม – 20 มกราคม

เด็กๆ ที่เกิดในราศีมังกรเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในบรรดาทุกราศี เนื่องจากได้รับอิทธิพลเกื้อหนุนจากดาวเสาร์ ซึ่งเป็นดวงดาวเป็นระเบียบวินัยและ ความเคร่งครัด ราศีมังกรมีสัญลักษณ์คือแพะ และมีธาตุหลักประจำราศีคือ ธาตุดิน ทำให้พวกเด็กในราศีนี้มีความมั่นใจในตนเองและเป็นคนซื่อสัตย์ ยิ่งเด็กๆราศีมังกรโตขึ้น พวกเขาจะยิ่งมีความเจ้าระเบียบมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ชาวราศีมังกรจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดและใช้ความรับผิดชอบสูง เช่น งานด้านวิศวกรรม หรือ สถาปัตยกรรม

Aquarius : January 21 – February 19

Aquarius has as its symbol the Water Bearer and its element Air, Uranus, which represents creativity, is the planet influencing Aquarius. This makes children born under the sign very bright, analytical and creative. When they grow up, the best professions for them are as a pilot or astronaut, inventor, scientist or in an area related to advanced technology.ราศีกุมภ์ : 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์

สัญลักษณ์ประจำราศีกุมภ์คือ คนโทใส่น้ำ และธาตุประจำราศีคือ ธาตุลม และมีดาวยูเรนัส ดาวดาวแห่งความสร้างสรรค์เป็นดวงดาวเกื้อหนุน เหล่านี้ทำให้เด็กๆที่เกิดในราศีกุมภ์มีความสดใส ช่างคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็กๆชาวราศีกุมภ์เติบโตขึ้น อาชีพที่เหมาะกับพวกเขาคือ นักบินนักบินอวกาศ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี

Pisces : February 20 – March 20

The symbol for Pisces is the Fish and its elements of Waters. This makes Pisces children very kind and sympathetic. Born under Neptune, the planet of imagination, Pisces children are dreamers and romantics. Thus, they should become musicians, magicians or film makes.ราศีมีน : 20กุมภาพันธ์ – 20มีนาคม

ราศีมีนมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ ปลา และมีน้ำ เป็นธาตุประจำราศี ซึ่งทำให้เด็กๆราศีมีนมีความโอบอ้อมอารีและจิตใจดี เด็กๆราศีมีนนั้นเกิดภายใต้การเกื้อหนุนจากดาวเนปจูน ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งจินตนาการ เด็กๆชาวราศีมีนจึงเป็นนักฝัน ผู้มีความโรแมนติกในหัวใจ ดังนั้นพวกเขาจึงสมควรประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี นักมายากล หรือผู้สร้างภาพยนตร์

Aries : March 21 – April 20

No children are as mischievous as Aries because they are born under Mars, the planet of energy. This can make them active individuals. Aries element is Fire and its symbol the Ram. They love a challenge and to take risks, and they’re very competitive. When they grow, they’re sure to find success as an athlete.ราศีเมษ : 21มีนาคม – 20เมษายน

ในบรรดาเด็กๆทุกราศี เด็กที่เป็นเจ้าตัวป่วนที่สุดก็คือเด็กๆชาวราศีเมษ พวกเขาเกิดภายใต้อิทธิพลของดาวอังคาร ดวงดาวแห่งพลังงาน ซึ่งทำให้พวกเขาทุกคนมีพลังงานเหลือล้นไม่มีสิ้นสุด ธาตุหลักของราศีเมษคือ ธาตุไฟ และสัญลักษณ์ประจำราศีคือ แกะ เด็กๆชาวราศีเมษรักความท้าทาย ชอบที่จะเสี่ยงโชค และยังรักการแข่งขัน เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น พวกเขาจะประสบความสำเร็จหากประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา

Taurus : April 21 – May 21

Taurus children are the most patient. They love peace and quiet and are very compromising. They were born under Venus, the planet of peace. With the Earth as the prime element of Taurus, their symbol is the Bull. While being friendly and easy going, they are also very stable and confident. It’s said that there’s always music playing in their heart. That’s why they make such fine musicians.ราศีพฤษภ : 21เมษายน – 21พฤษภาคม

เด็กๆชาวราศีพฤษภนั้นมีความอดทนเป็นเลิศ รักความสงบ และยังรู้จักการประนีประนอม เด็กๆราศีพฤษภเกิดภายใต้อิทธิพลจากกาวศุกร์ ดาวแห่งสันติภาพ มีดิน เป็นธาตุประจำราศี และมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ วัว พวกเขามนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย และยังเป็นคนมั่นคง และมีความมั่นใจ เด็กๆราศีพฤษภนั้นมีดนตรีในหัวใจเสมอ ดังนั้นจึงสามารถเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมได้

Gemini : May 22 – June 21

Gemini children can be difficult because they get bored easily and like things out of the ordinary. They’re always looking for something new and exciting. Their symbol is the Twins, and their element is Air. They love their freedom and entertainment. Born under Mercury, the messenger, they are the best communicators. When they grow up, Gemini should go into media advertising or public relations.ราศีมิถุน : 22พฤษภาคม- 21มิถุนายน

เด็กๆราศีมิถุนแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ เพราะว่ามีนิสัยเบื่อง่าย และชอบสิ่งที่ไม่ธรรมดา พวกเขาจะมองหาสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ มีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ คนคู่ และธาตุประจำราศีคือ ลม เด็กๆชาวราศีมิถุนรักอิสระ และชอบความบันเทิง พวกเขาเกิดภายใต้ดวงดาวพุธ ดวงดาวแห่งนักส่งข่าว ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อโตขึ้น เด็กๆราศีมิถุนจึงควรประกอบอาชีพเป็นนักโฆษณา หรือนักประชาสัมพันธ์

Cancer : June 22 – July 22

Parents of Cancer are lucky because they can trust these children to watch the house or their younger brothers and sisters. It’s what they love to do most. These kids are funny and love a good time. They’re also very easy to get alone with. Cancer children feel there’s no where better than their home. Born under the Moon, Cancer’s symbol is the Crab and its element is Water. Since Cancers enjoy housework and cooking so much, they usually make excellent chefs.ราศีกรกฏ : 22มิถุนายน – 22 กรกฎาคม

พ่อแม่ของเด็กๆราศีกรกฏนั้นโชคดีมาก เพราะพวกเขาสามารถไว้ใจลูกๆให้เผ้าบ้านหรือดูแลน้องๆได้ ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เด็กๆราศีกรกฏชอบทำเช่นกัน พวกเขาชอบเรื่องตลก และช่วงเวลาดีๆ นอกจากนี้ยังเข้ากับคนง่าย พวกเขารักบ้านของพวกเขามากที่สุด เด็กๆราศีกรกฏเกิดภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์ มีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ ปู และมีธาตุประจำราศีคือ น้ำ พวกเขาสามารถเป็นพ่อครัวที่เก่งกาจมากได้ เพราะพวกเขาโปรดปรานการทำงานบ้านและการเข้าครัวเป็นที่สุด

Leo : July 23 – August 23

Of all the 12 zodiac signs, Leo is the real leader. Born under the Sun, the star of power, its element is Fire and its symbol the Lion. Leo children are very independent and bright. At the same time, they’re very kind and generous. As natural born leader, they will definitely enjoy success as business executives or organization officers.ราศีสิงห์ : 23กรกฏาคม – 23สิงหาคม

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ราศี เด็กๆราศีสิงห์นั้นคือผู้นำในหมู่ผู้นำ พวกเขาเกิดภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ ดวงดาวแห่งอำนาจ มีธาตุประจำราศี คือ ธาตุไฟ และมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ สิงโต เด็กๆชาวราศีสิงห์นั้นสดใสและเป็นตัวของตัวเอง แต่พวกเขาก็มีจิตใจดีเช่นกัน ด้วยสัญชาตญาณผู้นำประจำตัว เด็กๆชาวราศีสิงห์จะประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ และงานการจัดการ

Virgo : August 24 – September 23

Virgo takes as its symbol the beautiful Virgin. Like Gemini, Virgo’s influencing planet is Mercury, but its element is Earth, making those born under this sign more thoughtful than a Gemini. Virgo are very kind and considerate but can be picky. Because they are persons who play meticulous attention to detail, they make very good writers or collectors.ราศีกันย์ : 24สิงหาคม – 23กันยายน

สัญลักษณ์ประจำราศีกันย์คือ หญิงสาวพรหมจรรย์แสนงาม พวกเขาเกิดภายใต้อิทธิพลของดาวพุธเช่นเดียวกับราศีมิถุน แต่มีธาตุดินเป็นธาตุประจำราศี พวกๆที่เกิดในราศีกันย์จึงเจ้าคิดมากกว่าราศีมิถุน เด็กๆราศีกันย์นั้นมีจิตใจดีและชอบคิดถึงผู้อื่น แต่บางครั้งก็จู้จี้มากเกินไปสักหน่อย พวกเขาสามารถเป็นนักเขียน หรือนักสะสมที่ดีได้เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมาก

Libra : September 24 – October 23

With their symbol the same as for justice, the Scales, it shouldn’t be surprising that Libra make terrific judges. Libra children are similar to Taurus as they’re both born under the planet Venus. Still, with Air the prime element, Libra children love beautiful and luxurious things. More charming than Taurus, they also have very discerning taste. Artists at heart, Libra children are very calculating and love to be at the center of the action. For those reasons, when they grow up, they are certain to find success as a singer, actor, artist or designer.ราศีตุลย์ : 24กันยายน – 23ตุลาคม

ราศีตุลย์มีสัญลักษณ์ประจำราศีคือ ตาชั่ง ซึ่งแสดงถึงความเที่ยงตรง ดังนั้นเด็กๆราศีตุลย์จึงมีความเที่ยวตรงอย่างมาก พวกเขามีนิสัยคล้ายๆกับเด็กๆชาวพฤษภเพราะเกิดภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์เช่นเดียวกัน แต่ด้วยธาตุประจำราศีคือธาตุลม ทำให้เด็กๆชาวราศีตุลย์มีความชอบในสิ่งที่หรูหราและสวยงามมากกว่า พวกเขามีเสน่ห์ และฉลาดหลักแหลม มีหัวใจศิลปิน เด็กๆชาวราศีตุลย์ยังช่างคิดคำนวณ และชอบเป็นผู้ควบคุมเรื่องต่างๆ ดังนั้นเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น พวกเขาจึงสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้อง นักแสดง ศิลปิน และนักออกแบบได้

Scorpio : October 24 – November 22

Scorpio has the Scorpion as its symbol and Water as its prime element. Born under the planet Pluto, Scorpio children are quiet and reserved. Still, hidden below the surface, we find Scorpio are the heroes of the zodiac. They are very brave and can always be counted on. They’ll keep their word no matter what. In addition to making fine soldiers, Scorpio are the zodiacs’ best detectives.ราศีพิจิก : 24ตุลาคม – 22พฤศจิกายน

ราศีประจำราศีพิจิกคือ แมงป่อง และมีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำราศี เด็กๆราศีพิจิกเกิดภายใต้อิทธิพลของดาวพลูโต เด็กๆจึงมีนิสัยสงบเสงี่ยมและเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเสมือนน้ำนิ่งไหลลึก เด็กๆราศีพิจิกนั้นเป็นวีรบุรุษในหมู่ 12 ราศี พวกเขากล้าหาญและสามารถพึ่งพาได้ เด็กๆราศีพิจิกรักษาคำพูดของพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พวกเขาสามารถเป็นนายทหารผู้แข็งแกร่ง รวมถึงนักสืบที่ยอดเยี่ยมได้

Sagittarius : November 23 – December 21

Sagittarius kids are happy wherever they are. With Fire the prime element, their symbol is the Archer. Born under Jupiter, the planet of knowledge and learning, Sagittarians are thinkers who are very broad minded. They love the outdoors and travel which give them the chance to always learn more. As adults, they make excellent writers or world traveler.ราศีธนู : 23พฤศจิกายน – 21ธันวาคม

เด็กๆ ชาวราศีธนูนั้นมีความสุขในทุกๆสถานที่ มีธาตุไฟเป็นธาตุหลักประจำราศี และมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือธนู พวกเด็กๆชาวราศีธนูเกิดภายใต้ดาวพฤหัสบดี ดวงดาวแห่งการเรียนรู้ พวกเขาจึงเป็นนักคิดผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พวกเขารักกิจกรรมกลางแจ้ง และชอบท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อโตขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่หรือนักท่องเที่ยวรอบโลก